OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI W PRZEDSZKOLU

 

Dokumenty udostępnione na tej stronie zapisane są w postaci plików o rozszerzeniu pdf. W celu ich odczytania na komputerze powinien być zainstalowany program Acrobat Reader.

 

Ten darmowy program dostępny w internecie i można go ściągnąć z tej strony:

 

http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html