Zajęcie otwarte dla rodziców to spotkanie, dzięki któremu rodzic może zobaczyć jak funkcjonuje jego dziecko w grupie.

Rodzice mają możliwość obserwować swoje pociechy na tle grupy, ich aktywność, koncentrację uwagi, poziom posiadanych wiadomości i umiejętności. Podczas zabaw dydaktycznych dzieci tańczyły, śpiewały, słuchały wiersza, umieszczały podpisy pod obrazkami, liczyły liście i nazywały kolory. Podsumowaniem było wspólne wykonanie zająca z papierowego talerzyka, płatków higienicznych i kolorowego papieru. Po zakończeniu zabaw odbyło się zebranie z rodzicami podczas którego wychowawczyni przedstawiła podsumowanie obserwacji, każdy rodzic miał możliwość zapoznania się z mocnymi i słabymi stronami swojego dziecka. Rodzice wyrazili chęć współpracy z przedszkolem w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczo-dydaktycznych.

 

Opracowała: Irena Tarnowska