W dniu 23.10.2015 r. (piątek) w grupie dzieci młodszych Motylki odbyło się zajęcie otwarte, podczas którego dzieci, rodzice oraz nauczyciele wspólnie uczestniczyli w zabawach ruchowych i dydaktycznych.

Celem spotkania było:

Pogłębianie wiedzy związanej z charakterystycznymi cechami jesieni, Współdziałanie rodziców i dzieci we wspólnej zabawie ruchowej i działaniu plastycznym oraz czerpanie z tego radości.

Przebieg zajęcia:

 • taniec Grozik,
 • wniesienie przez Panią Irenkę opakowanego kartonu z dużą kokardą,
 • próby odgadnięcia przez dzieci co może być w paczce; rozpakowanie jej,
 • odczytanie listu zaadresowanego do przedszkola od Pani Jesieni,
 • rozwiązywanie wspólnie z dziećmi naturalnych okazów umieszczonych w koszyku (liście, kasztany, szyszki, żołędzie, jarzębina, mech, orzechy, jabłka, gruszki),
 • Jesienny taniec z wykorzystaniem folii malarskiej, kulek z folii aluminiowej oraz naturalnych jesiennych darów do muzyki A. Vivaldiego Cztery pory roku- Jesień,
 • Jesień dziecięce masażyki,
 • Jesienne bukiety - tworzenie wspólnie z rodzicami jesiennych bukietów z materiału przyrodniczego oraz kolorowej masy solnej,
 • Wspólne porządkowanie Sali po ukończonej pracy,
 • Podsumowanie zajęcia,
 • Wspólny poczęstunek

 

Opracowała: Katarzyna Tomczak