Decyzją Wójta Gminy Biesiekierz, po konsultacjach z dyrektorami przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych gminy Biesiekierz, funkcjonowanie Przedszkola Gminnego w Parnowie zostaje czasowo zawieszone do dnia 24 maja br.

https://gazeta.biesiekierz.pl/26058/