Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Gminnego w Parnowie w podstawowym postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/202.

Lista dzieci przyjętych do Przedszkola Gminnego w Parnowie w podstawowym postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021