Ogólnie – Większa przestrzeń dla trzy i czterolatków

wave

Projekt „Większa przestrzeń dla trzy i cztero-latków w Gminie Biesiekierz” nr umowy RPZP.08.01.00-32-K028/17-00 w ramach działania RPZP.08.01.00 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ,ma głównie na celu utworzenie 30 nowych miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci w wieku 3- 4 lata. Dodatkowo dzięki realizacji projektu będą prowadzone różne zajęcia dodatkowe zarówno w ramach podstawy wychowania przedszkolnego jak i udzielanej na terenie przedszkola pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Będą to zajęcia takie jak: teatr, taniec, zaj. muzyczno-rytmiczne, zaj. przyrodnicze, język angielski oraz zaj. wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, gimnastyki korekcyjnej, terapii logopedycznej., terapii integracji sensorycznej. Dzięki projektowi powstanie miejsce do terapii sensorycznej, doświadczania świata, terapii logopedycznej, gimnastyki korekcyjnej i wszelkich innych działań w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Informacje podstawowe

Przedszkole gminne w Parnowie
Parnowo 26 76-039 Biesiekierz
Powiat Koszaliński
Województwo Zachodniopomorskie

tel. 94 318 02 51
email: sekretariat@przedszkole.biesiekierz.pl
BIP: bip.przedszkole-biesiekierz.pl
NIP: 499-02-13-090
Regon: 330959388

Fundusze Europejskie Program Regionalny